Live meeluisteren?

Scroll naar beneden om de kerkdiensten te volgen via ons livestream of via kerkomroep.

Liturgie morgendienst: 

Voorganger: kand. W. Kos

Schriftlezing: Handelingen 17 vers 1-14

Zingen:
Tien geboden: 1
Ps. 53: 1, 2 en 6
Ps. 143: 2
Ps. 12: 1, 6 en 7
Ps. 44: 5
Ps. 33: 2 en 11

Collecte:
– 1e collecte: Diaconie
– 2e collecte: Kerkvoogdij 
Fonds noodlijdende gemeenten en personen

Liturgie middag/avonddienst:

Voorganger: ds. C.A. v.d. Brink

Schriftlezing: Hooglied 1
Kerntekst: Hooglied 1 vers 3

Thema: Het vervolg van de belijdenis van de bruid over haar Bruidegom
1. Haar belijdenis van Zijn oliën
2. Haar belijdenis van Zijn Naam
3. Haar belijdenis over de maagden

Zingen:
Ps. 134 : 1
Ps. 63: 2
Ps.  45: 1 en 4
Ps. 133: 2
Ps. 18 voorzang en vers 15 

Collecte:
– 1e collecte: Diaconie
– 2e collecte: Kerkvoogdij 
Fonds noodlijdende gemeenten en personen