Live meeluisteren?

Scroll naar beneden om de kerkdiensten te volgen via ons livestream of via kerkomroep.

Liturgie ochtenddienst: 

Voorganger: Kand. W.J. Korving

Schriftlezing: Johannes 18 vers 1-16
Kerntekst: Johannes 18 vers 4 

Zingen:
Ps. 57: 1
Ps 116: 1, 2 en 3
Ps 31: 13
Ps 118: 7 en 10
Ps 118: 11
Ps 27: 7

Collecte:
– 1e collecte: Diaconie – Zendingswerk van Tjitske en Harmen
– 2e collecte: Kerkvoogdij 
– 3e collecte: Kerkvoogdij  – Rente en Aflossing

Liturgie middag/avonddienst:

Voorganger: Kand. W.J. Korving

Schriftlezing: Hebreeën 11 vers 1-16
Kerntekst: Hebreeën 11 vers 10

Zingen:
Ps. 64:10
Ps. 16: 3 en 6
Ps. 102: 14
Ps. 119: 9 en 10
Ps. 130: 3
Ps. 89: 8

Collecte:
– 1e collecte: Diaconie – Zendingswerk van Tjitske en Harmen
– 2e collecte: Kerkvoogdij 
– 3e collecte: Kerkvoogdij  – Rente en Aflossing