Live meeluisteren?

Scroll naar beneden om de kerkdiensten te volgen via ons livestream of via kerkomroep.

Liturgie morgendienst:

Voorganger: Ds. P. de Vries

Schriftlezing: Johannes 16 :16 – 33

Zingen:

Ps. 72 : 11
Ps. 34 :11
Ps. 38 :1
Ps. 89 : 13, 15 en 20
Ps. 98 : 4
Ps. 138 : 4

Collecte:
– 1e collecte: Diaconie
– 2e collecte: Kerkvoogdij
– 3e collecte: Kerkvoogdij – Rente en aflossing

Liturgie middag/avonddienst:

Voorganger: Ds. A. Vlietstra

Schriftlezing: Mattheüs 27 : 11 – 26

Zingen:

Ps. 102 : 15
Ps.119 : 43 en 75
Ps. 82 : 1 en 2 
Ps. 54 : 2 
Ps. 7 : 4

Collecte:
– 1e collecte: Diaconie
– 2e collecte: Kerkvoogdij
– 3e collecte: Kerkvoogdij – Rente en aflossing