Live meeluisteren?

Scroll naar beneden om de kerkdiensten te volgen via ons livestream of via kerkomroep.

Liturgie morgendienst:

Voorganger: kand. J.H. v.d. Velden

Schriftlezing: Lukas 18 vers 1-14

Zingen:
Ps. 8: 5
Ps. 135: 1
Ps. 119: 69
Ps. 25: 3 en 4
Ps. 51: 1 en 9
Ps. 32: 1

Collecte:
– 1e collecte: Diaconie
– 2e collecte: Kerkvoogdij

Liturgie morgendienst:

Voorganger: ds. W.J. v.d. Brink

Schriftlezing: Galaten 2 vers 16 t/m Galaten 3 vers 14

Thema: De betoverde Galaten
1. Ze zijn ongehoorzaam aan de voor ogen geschilderde Christus
2. Ze hebben de Geest ontvangen uit de prediking van het geloof
3. Ze voleindigen met de werken van de wet en met het vlees

Zingen:
Ps. 7: 1
Bedezang voor de predikatie: 1
Ps. 95: 6
Ps. 119: 3 en 9
Ps. 40: 5
Ps. 89: 3

Collecte:
– 1e collecte: Diaconie
– 2e collecte: Kerkvoogdij