Gemeentewerk

Kinderclub

‘Obed’

9 – 12 jaar

Kinderclub ‘Obed’ is een club voor de kinderen van ongeveer 9 tot 12 jaar (kinderen van groep 6 t/m 8). ‘Obed’ is een Bijbelse naam en betekent “Dienaar”. Op de clubavonden hebben we het erover wat het betekent om God te dienen.

In het winterseizoen wordt ongeveer om de twee/drie weken op een woensdagavond club gehouden. We beginnen om 19.00u en stoppen om ongeveer 20.30u. We lezen samen uit de Bijbel en luisteren naar een vertelling; we praten samen over wat dit betekent; en maken wat vragen uit een werkboekje. Na de pauze is er een spel  of gaan we wat moois knutselen.

 12 – 16 jaar

Jeugdclub ‘Eljoénai’ is een club voor de jeugd van 12 tot 16 jaar. De naam komt uit het oude testament en betekent “Op God zijn mijn ogen gericht”. Dat hopen we tijdens clubavonden ook te doen.

De club wordt in het winterseizoen om de drie weken gehouden op vrijdagavond. De avonden zijn vanaf 19.00u tot ongeveer 21.00u. De avonden zijn verdeeld in twee stukken. Tijdens de eerste helft denken we na over een Bijbels onderwerp. De tweede helft doen we vaak een spel of iets dergelijks.

Jeugdclub

‘Eljoénai’

Jeugdvereniging

‘Bij de Bron’

16+

Jeugdvereniging ‘Bij de Bron’ houdt tijdens het winterseizoen ongeveer 10 (vrijdag/zaterdag??)avonden waarin we elkaar hopen te ontmoeten bij ‘de Bron’.

De avonden beginnen om 20.00u tot ongeveer 22.00u. De avonden zijn meestal verdeeld in twee helften. We beginnen de avond rondom Gods woord met een inleiding over een Bijbels onderwerp, na een pauze doen we dan een spel of een andere activiteit.

12+

Van begin oktober tot eind maart worden er catechisaties gegeven, vaak op maandag- of woensdagavond. Dit is verdeeld over drie groepen naar leeftijd. Daarnaast is er ook de mogelijk om belijdeniscatechisatie te volgen om je voor te bereiden om het doen van openbare belijdenis van het geloof. Samen hopen we na te denken over de betekenis van het geloof voor jou persoonlijk.

Catechisatie

Ontmoet en ontspan

15+

Ongeveer één keer in de maand is er op zaterdagavond een open kelderavond. Dit zijn avonden waarin jeugd gezellig binnen kan komen lopen om wat te kletsen, een spel te doen, wat te zingen en te spelen of om  lekker wat te eten en drinken. De inloop is vanaf 19.45u tot ongeveer 22.30u. Tijdens zo’n avond wordt er ook een stukje uit de Bijbel gelezen en bidden we samen. Ben je 15 jaar of ouder, kom dan gerust eens binnenlopen.

20+

Ongeveer één keer in de maand komt de Bijbelkring samen. Onder leiding van de dominee of pastoraal werker behandelen we bijv. een aantal hoofdstukken uit een Bijbelboek. Samen onderzoeken we wat God ons in Zijn woord te zeggen heeft.

Bijbelkring

Mannenvereniging

‘Boaz’

In het winterseizoen  komt de mannenvereniging ongeveer om de 3 weken bij elkaar. De avonden beginnen om 20.00u en eindigen rond 22.00u. Tijdens deze avonden bestuderen, bespreken en overdenken we een gedeelte uit Gods Woord. Meestal behandelen we per seizoen een aantal opeenvolgende hoofdstukken uit een Bijbelboek.

De vrouwenvereniging houdt vanaf september tot april ongeveer tien keer een vergadering. Meestal komen we op de donderdagavonden bij elkaar vanaf 20.00u tot ongveer 21.45u. Elke avond behandelen we een hoofdstuk uit een Bijbelstudieboekje, waarna we daarover in gesprek gaan.  Van harte welkom op onze verenigingsavonden.

Vrouwenvereniging

‘Ruth’

Contactmiddag

55+

Voor de ouderen wordt tijdens het winterseizoen een aantal middagen belegd. Deze middagen worden geleid door onze dominee, die opent met een overdenking. Daarna is er gelegenheid hier met elkaar over te spreken. Het tweede deel van de middag is er een vrij onderwerp, of wordt er een spreker van buiten de gemeente uitgenodigd. We beginnen om 14.30u en stoppen om ongeveer 16.30u.

4+

Elke laatste vrijdagmiddag van de schoolvakanties is er een kinderbijbelclub. We noemen dat de ‘regenboogclub’. De club begint om 14.30u en stopt om ongeveer 16.00u en wordt gehouden in basisschool ‘De Sprenge’, Boxhofstede 15 in Vaassen. Samen luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel en doen we een leuke spel, of we maken iets moois. Lijkt je dit leuk? Kom dan gerust eens kijken. Wilt u / jij hier meer over weten, neem contact op via [email protected].

Evangelisatie

‘Regenboogclub’